Ångerrätt & reklamationsfrist

Frister för utövandet av reklamationsrätten och ångerrätten

Man har nästan alltid en lagstadgad ångerrätt när man köper något på distans inom EU. Ångerrätten är alltid minst 7 dagar från den dagen då varan levereras. Man har också rätt att reklamera för fel i en vara i minst 2 år inom EU.  I vissa länder erbjuds dock  längre reklamations- och ångerfrister.

På Howards webbsajt hittar du en översikt över ångerrätten och reklamationsrätten inom EU länderna + Norge och Island.

Observera att vissa produkter och tjänster inte omfattas av ångerrätten. Ångerrätten kan vara beroende av vissa speciella villkor.

LandÅngerrättReklamationsfrist
Belgien14 dagarIngen bestämd tidsfrist. Det ska vara inom rimlig tid
Cypern14 dagar2 år
Danmark14 dagar2 år
Estland14 dagar2 år
Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland7 arbetsdagarIngen tidsgräns
Finland14 dagarFinland har inga tidsgränser
Frankrike7 arbetsdagar2 år
Grekland10 arbetsdagar2 år
Irland7 arbetsdagarIngen tidsgräns
Island14 dagar2 år men upp till 5 år för varor för långvarig bruk
Italien10 arbetsdagar2 år
Lettland14 dagar2 år
Litauen7 arbetsdagar2 år
Luxemburg7 arbetsdagar2 år
Malta15 dagar2 år
Nederländerna7 arbetsdagar6 år
Norge14 dagar2 år men upp till 5 år för varor för långvarig bruk
Polen10 dagar2 år
Portugal14 dagar2 år
Slovakien7 arbetsdagar2 år generellt. 1 år (minst) för begagnade varor. 5 år på varor för långvarig bruk.
Slovenien14 dagar2 år
Spanien7 arbetsdagar3 år
Sverige14 dagar3 år
Tjeckien14 dagar2 år
Tyskland14 dagar2 år
Ungern8 arbetsdagar2 år
Österrike7 arbetsdagar2 år